De Zwarte
Consultancy, Coaching & Creations
Aanmelding voor email updates
Personal Performance and Peace of Mind

Coaching

Be-Do-Have, Zijn-Doen-Hebben

Als mens willen we veel. We zijn allemaal op zoek naar resultaten, uitkomsten, ervaringen.

Daarvoor doen we veel, de vraag die we ons echter veel meer zouden moeten stellen is: Doe ik wel de juiste dingen? Draagt dit echt bij aan het realiseren van wat ik wil?

We verliezen ons in de details en zouden onszelf moeten vragen: Wat is nu eigenlijk de essentie van de dingen? WAT WIL IK NOU ECHT? EN HOE KAN IK DAT REALISEREN?

Op het moment dat deze en andere vragen beginnen te leven zijn veel mensen toe aan coaching. Iemand die zonder te oordelen kan luisteren en de juiste vragen kan stellen. Iemand die mensen helpt hun bezieling aan te boren, waarna we plotseling in staat blijken veel meer uit onze mentale mogelijkheden te kunnen halen.

Coaching geeft ruimte (vooral van binnen), inzicht, energie, inspiratie en zet aan tot actie.

We hebben als mens (zijn) veel meer mogelijkheden dan we daadwerkelijk ervaren (hebben) en laten zien (doen). We hebben elke dag de keuze: zien we de mogelijkheden of concentreren we ons juis op de belemmeringen? Veel mensen onderschatten hun eigen kracht, de kracht van inspiratie en bezieling, en leggen te veel focus op begrenzende overtuigingen. Overtuigingen die we onszelf op verschillende manieren aangeleerd hebben en ons dagelijks leven zeer sterk vorm geven.

Jan de Zwarte en coaching

Een groot deel van mijn tijd besteed ik aan coaching. Doel hierbij is om mensen te helpen hun bezieling te vinden en meer uit hun capaciteiten te halen. Mensen bewust uit hun dagelijkse routine halen, en met behulp van gerichte vragen helpen zelf de antwoorden te vinden. Zelf-inzicht, oftewel jezelf in beeld krijgen. Dit draagt bij aan groei, persoonlijke ont-wikkeling.

De vormen van coaching zijn vooral persoonlijke coaching, executive coaching, telecoaching en sales coaching.

Ik werk veel met prive personen die meer uit hun leven willen halen en veel met executives die binnen hun bedrijf moeilijk een luisterend en niet oordelend oor kunnen vinden. Sales team coaching is onder andere gericht op vragen als:

- hoe krijgen we toegang tot belangrijke contactpersonen?
- hoe kunnen we een bepaalde opportunity winnen?
- hoe laten we ons onderscheidend vermogen beter zien?

Mijn sterke punten als coach zijn vooral
me in kunnen leven in een bepaalde situatie,
de juiste vragen kunnen snellen,
snel en creatief denken en
de antwoorden in de vorm van mindmaps samenvatten.

Coaching is vooral een moment van reflectie. Een antwoord op de vraag wat je echt wilt, wat je echt nodig hebt. Samen werken we dan aan het verkrijgen van het inzicht hoe het gewenste te realiseren. Op die manier gaan we van intentie, naar inzicht, naar actie en resultaat. En dit vanuit een situatie van innerlijke rust. "Personal Performace and Peace of Mind".

Als coach ben ik er vooral op gericht om mensen de mogelijkheden zelf te laten zien en ontdekken (goalsetting en envisioning),
een aanpak te bedenken hoe ze hun ideeen kunnen verwezenlijken (business planning, life planning)
en zorgen dat de juiste stappen worden gezet
(coaching en begeleiding)

Voor meer informatie over coaching, stuur svp vrijblijvend een email naar info@DeZwarte.nl.

 

De Zwarte Coaching | A Perfect Life | 10 reasons to hire a coach | Executive Coaching
Get the Most Out of Coaching | Personal Coaching | Telecoaching | Sales Coaching

Copyright © 2006 De Zwarte Consultancy, Coaching & Creations
Home | Consultancy | Coaching | Creations | Sitemap