De Zwarte
Consultancy, Coaching & Creations
Aanmelding voor email updates
Personal Performance and Peace of Mind

Executive Coaching

Het leiden van een bedrijf of van een onderdeel van een grote organisatie is vaak een eenzaam proces. Executive Coaching is een succesvol middel bij het ondersteunen van de verantwoordelijke directeur, eigenaar of manager.

Deze dienstverlening is een alternatief voor iets wat in het verleden op een natuurlijke wijze werd ingevuld door eens te praten met de collega van een bevriende onderneming, een goed gesprek met een studiegenoot of gewoon een goede vriend. Ook in clubs als de Lions en de Ronde Tafel werden in het verleden deze gesprekken gevoerd.

Maar de maatschappij is sneller, we nemen vaak niet meer de tijd voor dergelijke min of meer privé gesprekken, we zijn ook kritischer geworden over met wie we waarover willen praten en in het kader van de rationalisatie moeten we ook echt wat hebben aan elk gesprek dat we voeren.

Voor wie?
Executive coaching is niet bedoeld voor slechte managers. Executive coaching is voor ondernemers en managers die preventie belangrijker vinden dan genezen, die een volstrekt vertrouwelijk klankbord zoeken. Niet iemand die van plan is op je stoel te gaan zitten, liever nog iemand die dat ook helemaal niet kan, maar wel iemand met voldoende ervaring in deze maatschappij en die in een vergelijkbare positie heeft gezeten om te kunnen begrijpen wat er van een ondernemer/manager vandaag de dag allemaal verwacht wordt.

De executive coach
Deze coach kan luisteren, analyseren wat er eigenlijk bedoeld wordt, horen wat er achter de woorden zit en ruimte geven aan 'out of the box' gedachten. Hij kan zaken in perspectief plaatsen, nuances laten zien die wellicht niet gezien worden, richtingen wijzen die niet beschikbaar lijken. Hij stelt de juiste vragen en kan de rol vervullen van de oude vriend waar je alles tegen kan zeggen zonder dat het ooit een consequentie zal hebben die je niet zelf wilt.

De coach is geen psycholoog of psychiater, maar iemand die door kennis, ervaring en ontwikkeling tot coach is gegroeid. Deze coach heeft geen trucs, geen lastige invullijstjes waaruit een psychologisch profiel van de ondernemer wordt vastgesteld en waarmee hij je confronteert. Coachen in deze zienswijze is een goed gesprek, niet meer en niet minder. Maar dan wel een gesprek waar je wat aan hebt en in een taal die de ondernemer kent.

Het executive coaching proces
Om executive coaching te kunnen laten slagen is ook een bepaalde mate van human chemistry noodzakelijk. Daarom begint dit proces met een vrijblijvend en oriënterend gesprek van anderhalf tot twee uur over de wederzijdse verwachtingen en achtergronden zodat er een beeld kan worden gevormd of partijen verwachten iets aan elkaar te kunnen hebben. Als het beeld positief is worden er afspraken gemaakt die passen in de drukke agenda van de ondernemer/manager. Meestal een cyclus van zes gesprekken van ongeveer twee uur, maar natuurlijk kan in goed overleg ook over verlenging of verandering gesproken worden.

Voor meer informatie over executive coaching, stuur svp vrijblijvend een email naar info@dezwarte.nl.

Copyright © 2006 De Zwarte Consultancy, Coaching & Creations
Home | Consultancy | Coaching | Creations | Sitemap